Kontakt

Kontakt

Przejdź

Indywidualna wycena

Indywidualna wycena

Przejdź

Nasza oferta

Nasza oferta

Przejdź

Czy obecny system grzejników w domu zasilany Kotłem na ekogroszek/pellet mogę zastąpić niskotemperaturowym źródłem ciepła jak pompa ciepła bez wymiany grzejników?

Tradycyjne źródło ciepła opalane węglem ( z podajnikiem  EKO-GROSZEK ) możemy zastąpić pompą ciepła HT (wysokotemperaturową).
Pompa ciepła HIGH TEMPERATURE ( wysokotemperaturowa pompa ciepła ) jest to urządzenie które bez problemu jest w stanie osiągnąć na zasilaniu do 70 stopni C .
Zasada jest prosta . Pompa HT zbudowana jest z dwóch układów sprężarkowych ( jednostka zewnętrzna pracuje na czynniku chłodniczym R410A, natomiast wewnętrzna posiada drugą sprężarkę pracująca na czynniku roboczym R134A ) . Pierwszy  układ pierwotny układ sprężarkowy ( czynnik R410A) produkuje energię na wtórny układ spreżarkowy ( czynnik 134A )  który ze względu na wyższe temperatury skraplania jest w stanie uzyskać około 70 stopni C na zasilaniu C.O. Takie układy nie cieszą się zbyt dużą popularnością ze względu na niski COP całej pompy ciepła, lecz jest alternatywą dla wysokotemperaturowych tradycyjnych źródeł ciepła twojego domu.

 

Czy pompa ciepła może współpracować z grzejnikami, czy tylko z ogrzewaniem podłogowym?

Ogrzewanie grzejnikowe jest również możliwe do zastosowania , lecz należy pamiętać o doborze grzejników  na niższe parametry temperaturowe ( temp zasilania/powrotu )
Dobór grzejnika przy tradycyjnym wysokotemperaturowym ogrzewaniu jest wykonywany na parametrach 80/60; 55/45  ( temperatura zasilania grzejnika / temperatura powrotu grzejnika ) , natomiast przy pompie ciepła są niższe parametry. 45/35 . W związku z tym należy przewymiarować grzejniki dla zwiększenia powierzchni wymiany ciepła grzejnika. Mając na uwadze powyższe lepszym sposobem ogrzewania pomieszczeń jest zastosowanie ogrzewania podłogowego niskotemperaturowego w którym możemy zmniejszyć temperaturę zasilania nawet do 30 stopni C, i zyskać bardziej ustawne pomieszczenia ( unikając grzejników ) .

Czy pompa ciepła "glikolowa" z kolektorem pionowym (na odwiertach pionowych ) jest lepszym rozwiązaniem od powietrznej pompy ciepła?

Wszystko zależy od potrzeb i zasobności portwela inwestora.
Odwiert = wysoki koszt inwestycyjny porównywalny z kosztem samej pompy ciepła.
Zaleta pompy ciepła na odwiertach : Wysoki SCOP okresu zimowego ze względu na względnie stałe parametry “dolnego źródła”  ( początek sezonu grzewczego około 11 stopni C, Koniec sezonu grzewczego około  +4 stopnie C ) . Czyli warunki pracy są bardzo stabilne i rzadko spadają w okolicach 0 stopni C. ( wszystko zależy od poprawności doboru dolnego źródła przez projektanta ) .

Pompa ciepła powietrze/woda ( powietrzna ) posiada  posiada bardzo zmienne warunki pracy jednostki zewnętrznej . W  miarę spadku temperatury zewnętrznej zmniejsza się jej sprawność ( im chłodniej na zewnątrz tym więcej potrzebujemy grzać – a co za tym idzie pompa ciepłą ma “więcej pracy do wykonania” co bezpośrednio wiąże się ze zwiększoną konsumpcję en. elektrycznej.
Nie zniechęcajmy się jednak do powietrznych pomp ciepła . Jej niższa sprawność w stosunku do glikolowej pompy na odwiercie  jest “odrabiana” w okresie przejściowym i letnim a biorąc pod uwagę ocieplający się klimat jej średnio-roczna sprawność jest porównywalna .

KOSZT INWESTYCYJNY
Glikolowa 0 punktów / Powietrzna 1 punkt
KOSZT EKSPLOATACJI
Glikolowa 1 punkt / Powietrzna 1 punkt
KOSZT WYKONANIA KOTŁOWNI
Glikolowa 0 punktów / Powietrzna 1 punkt
KOSZTY SERWISU PODZESPOŁÓW ( gry wystąpi awaria  )
Glikolowa =  Powietrzna
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA JAKO CHŁODZENIE PASYWNE
Glikolowa 2  / Powietrzna 1
MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA W KASKADY  W CELU ZWIĘKSZENIA MOCY ŹRÓDŁA CIEPŁA
Glikolowa 1 / Powietrzna 1
SERWIS ( wymiana glikolu ) / Czyszczenie parownika
Glikolowa 1 / Powietrzna 1

WYNIK:
GLIKOLOWA POMPA CIEPŁA 5 punkty.
POWIETRZNA POMPA CIEPŁA 6 punkty.

Jak dobrać system fotowoltaiczny i czy warto go przewymiarować?

Pierwszym krokiem w doborze wielkości systemu fotowoltaicznego jest zgromadzenie rachunków za energię elektryczną ( najlepiej z 12-stu miesięcy ).

Sumujemy kWh energii elektrycznej pobranej z sieci .

Dla Przykładu  uzysk energetyczny w kWh dla polski POŁUDNIOWO – ZACHODNIEJ przy średnim kącie nachylenia 35 stopni :

– wielkość systemu 3,0 kWp   uzysk średnio-roczny jest na poziomie około 2900 kWh

– wielkość systemu 3,5 kWp   uzysk średnio-roczny jest na poziomie około  3350 kWh

– wielkość systemu 4,0 kWp   uzysk średnio-roczny jest na poziomie około 3600 kWh

– wielkość systemu 4,5 kWp   uzysk średnio-roczny jest na poziomie około 4300 kWh

– wielkość systemu 5,0 kWp   uzysk średnio-roczny jest na poziomie około 4800 kWh

– wielkość systemu 5,5 kWp   uzysk średnio-roczny jest na poziomie około 5300 kWh

Najbardziej ekonomicznym połączeniem systemu fotowoltaicznego jest wykorzystanie do systemu grzewczego pompę ciepła. Przy średnio rocznym współczynniku 3,1 dla pompy ciepła powietrze-woda każdy 1 kWh energii elektrycznej można uzyskać około 3,1 kWh  ( przy pracy pompy ciepła w czasie określonym = 1h ).

Przeciętny dom jednorodzinny o powierzchni około  170 m2 zasilany w ciepło z Pompy ciepła ( CWU + CO ) należało był wyposażyć w system PV o mocy około 5 kWp.

Zakład energetyczny zgodnie z ustawą Prawo Budowlane jest zobowiązany do odebrania ( przyjęcia/odkupienia )  Energii elektrycznej  wyprodukowana przez zdecentralizowany system fotowoltaiczny . Następnie energię elektryczną odbieramy w sieci elektroenergetycznej. Tzw. energia wyprodukowana , oraz energia pobrana  jest kontrolowana za pomocą licznika dwukierunkowego. Dodatkowo każdy inwerter PV wyposażony jest w licznik energii wyprodukowanej o oddanej do sieci.

W zależności od zapisów ustawy OZE energia wyprodukowana ze źródła odnawialnego nie jest rozliczna 1:1 z energią elektryczną wyprodukowaną w Polsce z paliw kopalnych zwłaszcza z węgla kamiennego. Właściciele systemów którzy zainwestowali gotówkę ze względu na tylko regionalnie występujące dotacje na OZE są dodatkowo rozliczani po stawce 0,8 jednostki lub 0,7 jednostki w zależności od mocy systemu.

Przewymiarowanie systemu nie jest zalecane ze względu na to że nadprodukowana energia elektrycznie nie jest rozliczana , oraz nie przechodzi na kolejny rok rozliczeniowy. Najkorzystniej jest dobrać system zgodnie ze zużyciem  + 20% .

Czy pompa ciepła powietrze/woda jest w stanie dogrzać dom przy temperaturze zewnętrznej -20 stopni C?

Większość producentów pomp ciepła podaje że pompa ciepła jest w stanie dostarczyć energię odpowiadającą znamionowej mocy pompy ciepła temperaturze zewnęrznej -20.

Ze względu na bardzo niewielką wilgotność względną która spada wraz ze spadkiem temperatury – powietrze niesie ze sobą mniejsza wartość energetyczną, zatem mniejsza sprawność. Jednocześnie wentylatory jednostki zewnętrznej przepompowują większą ilość tego powietrza dla utrzymania odpowiedniej temperatury odparowania czynnika chłodniczego zatem zużywają więcej energii elektrycznej.

Pompy ciepła Mitsubishi electric ZUBADAN są w stanie osiągnąć do 100 % mocy przy temperaturze zewnętrznej około -19 stopni C (konkurencja -15)  przy jednoczesnym obniżeniu temperatury na zasilaniu systemu grzewczego. W momencie zwiększenia zapotrzebowania na ciepło przy tak niskich temperaturach producenci pomp ciepła stosują Jednostki wewnętrzne HYDROBOX które wyposażone są w grzałki elektryczne ( załączane sekwencyjnie ) zwłaszcza przy produkcji ciepłej wody użytkowej ( CWU ).

Przy poprawnie dobranej mocy pompy ciepła załączanie grzałek elektrycznych jest ze zmniejszoną częstotliwością i w bilansie całego roku nie wpływa dramatycznie na zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

Czy pompę ciepła można zamontować bezpośrednio na gruncie, jaka jest wymagana odległość od przeszkód?

Montaż bezpośrednio na gruncie nie jest zalecane. Zalecana wysokość podstawy pompy ciepła do poziomu gruntu wynosi około 30 cm, tylnej ściany pompy ciepła od ściany budynku to 30 cm, od frontu 1 m, boki  urządzenia po 20 cm. Wysokość montażowa jest na potrzebę odmrażania jednostki zewnętrznej w okresie zimowym. Podczas odmrażania pompa ciepła produkuje znaczne ilości wody która zamarza – warstwa lodu nakłada się na warstwę lodu. W skrajnych przypadkach niepoprawnego montażu nawarstwiający się lód pod pompą ciepła podnosi ją do góry co może doprowadzić do uszkodzenia blokadę i uszkodzenie silników wentylatorów, uszkodzenie rurociągu chłodniczego, rozszczelnienie, awarię.

Czy pompą ciepła można chłodzić?

Tak. Większość urządzeń chłodniczych pracuje rewersyjnie. Odwraca obieg czynnika chłodniczego. W pompach ciepła SPLIT powietrze/woda układ w procesie chłodzenia pomieszczeń  produkuje energię chłodniczą na klimakonwektory (pompa ciepła schładza WODĘ LDOWĄ)  . Klimakonwektory wprowadzają w ruch powietrze obiegowe w pomieszczeniach schładzając je do żądanej temperatury) .

Chłodzenie pomieszczeń za pomocą posadzki nie jest efektywne ze względu na dużą bezwładność oraz możliwość przekroczenia punktu rosy (wykroplenie wilgoci na powierzchni posadzki, mokre grzejniki itp…). Można przeciwdziałać takiemu zjawisku, lecz to rozwiązanie nie jest ekonomicznie uzasadnione oraz komfortowe.

Dlaczego systemy fotowoltaiczne montowane są w znacznych odległościach od kominów, drzew, zacienień?

Panele fotowoltaiczne pracują najlepiej na otwartych niezacienionych i bardzo dobrze wentylowanych miejscach.

Wolne obszary koło kominów lub innych miejsc które generują zacienienie są wykonywane bez pokrycia panelem PV ze względu na spadek mocy.

W systemie (1 string) zacieniony panel zachowuje się w całym systemie jak opornik. Panel zacieniony ogranicza w bardzo dużym stopniu produkcję energii elektrycznej, takie zacienienie powoduje rozgrzewanie panela, co może doprowadzić do jego uszkodzenia a przede wszystkim utraty gwarancji na system PV.

Dobrze wentylowana przestrzeń pod panelem zwiększa jego zgodność do schładzania jego powierzchni co ma bezpośredni wpływ na sprawność. Moc znamionowa podawana jest przy średniej temperaturze powierzchni modułu PV wynoszącej + 25 stopni C (STANDARD TEST CONDITIONS) (STC).

Jaka jest "żywotność" pompy ciepła? Na co zwrócić uwagę?

Znane i szanujące się marki pomp ciepła dają gwarancję na urządzenia 5 lat lub 50 tyś godzin pracy sprężarki  co wynosi 6,8 lat. Takie dane możemy traktować jako minimalny czas po jakim sprężarka może w nieznacznym stopniu schodzić z parametrami. Pompy ciepła uznawane są za urządzenia które rzadko ulegają awarii i firma Energia Słoneczna również to potwierdza. Oczywiście zdarzają się awarie ale jest to bardzo mały %  zainstalowanych pomp ciepła.

Przy nowym systemie grzewczym zasilanym pompą ciepła należy systematycznie sprawdzać stan filtrów na układzie pierwotnym i wtórnym. Zanieczyszczone filtry powodują obniżenie mocy grzewczej pompy ciepła oraz mogą powodować jej uszkodzenie (często pompa ciepła sygnalizuje taki stan serią błędów na sterowniku).

W systemach grzewczych gdzie pompa ciepła została zamontowana w zamian za tradycyjne źródło ciepła (kocioł), niezbędne jest zainstalowanie filtra siatkowego przed pompą obiegową, wymiennikiem ciepłą  oraz filtra odmulnika, który będzie chronił  wymiennik ciepła przed zanieczyszczeniami (zanieczyszczenia powodują zmniejszenie efektywności przekazywania energii cieplnej, przewodzenia) od czynnika chłodniczego do wody “kotłowej” naszego systemu C.O.

Jaki jest koszt serwisu pompy ciepła? Ile razy w roku należy go wykonywać?

Koszt serwisu pompy glikolowej to około 350 zł  + ewentualne materiały eksploatacyjne.

Koszt serwisu pompy powietrze/woda to około 250 zł + ewentualne materiały eksploatacyjne.

Serwis należy wykonywać 2x w roku zgodnie z zaleceniami większości producentów pomp ciepła.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Nasi specjaliści odpowiedzą na każde nurtujące Cię pytanie.
Zapraszamy do skontaktowania się z nami.

Skontaktuj się
4302
Klienci
327
Zrealizowane projekty
857
Wykonanych instalacji
67739
Zaoszczędzonych watów energii